Nieuwbouwverkopers
  • 12 oktober 2020

Continuïteit levert extra op voor uw project

Marketingcontinuïteit levert gemiddeld 10% ROI op! Een nieuwbouwproject duurt geen zes maanden, maar vaak twee à drie jaar of meer.

Leads en sales genereren op continue basis, tot de laatste steen

Een nieuwbouwproject duurt geen zes maanden, maar vaak twee à drie jaar of meer. Marketingcontinuïteit levert gemiddeld 10% ROI op!

Van conceptfase tot de verkoop van de laatste units, daar gaat wel wat tijd over. En die ganse periode moet de marketingmolen blijven draaien. Niet zoals bij een klassieke makelaar die bij de start een mail stuurt naar zijn bestand, het naast de immosites ook op zijn Facebook-pagina zet en het uiteraard aan zijn vitrine hangt. De afwachtende houding nadien is ‘killing’, omdat potentiële kopers willen zien en voelen dat er leven in een project zit. Reden is uiteraard dat de makelaar liefst zo weinig mogelijk investeert in marketing, want tegelijk weet dat er veel kans is dat hij na zes maanden van het project wordt gehaald en dan is het verloren moeite. De kip en het ei dus.

Ook de ontwikkelaar moet beseffen dat dit een samenwerking van langere duur is. Hoe sneller de rotatie, hoe beter natuurlijk, maar dit lukt zelden. Er is voldoende concurrentie en de differentiatie is niet altijd duidelijk. Continuïteit in communicatie zorgt er voor dat je ergens toch top of mind blijft, ook al is het misschien een kalmere periode. Binnen het communicatieplan moeten acties gedefinieerd worden die duurzaam en continu blijven doorlopen, bv social media, SEO/SEA,… De piekmomenten zorgen dan voor de extra aandacht, op speciale momenten. Die afwisseling is cruciaal binnen het volledige proces en daartoe dienen de budgetten adquaat voorzien te worden binnen het project.

De laatste units zijn vaak de moeilijkste. Het verschil tussen niks doen en op continue wijze marketing voeren, maakt gemiddeld een verschil van 10 tot 14 maanden. Dat is een ROI van 9 tot 13%, op jaarbasis, wat heel wat betekent in het projectresultaat.

Marketing continuïteit
Een jaar sneller verkopen levert al snel 10% ROI op
Kris Sierens - Managing Director