Nieuwbouwverkopers
  • 14 juni 2021

Duurzaam ontwikkelen, kan dat?

Wanneer we spreken over duurzaam denkt iedereen, vaak gemakkelijkheidshalve, aan groen. Mis. Of toch deels mis. Andere factoren spelen een grotere rol en dan is vaak de vraag: valt daar wel mee te verdienen?

Zoals alles hangt het antwoord af van wat je er mee doet, een beetje intern, maar vooral extern. Ben je ‘committed’ of is het enkel ‘window dressing’. Feit is dat het moet opbrengen.

Weinigen zullen, tenzij je de laatste maanden onder een steen hebt geleefd, ontkennen dat er niks veranderd is. Er is ook vraag naar ‘anders’, of anders gesteld: beter. Voor (jongere) kopers gaat het misschien minder en minder over vierkante meters, wel over de duurzame impact. Op hun eigen leven uiteraard, maar ook op dat van de wereld. Toekomstgerichte ontwikkelaars zijn daar mee bezig, gelukkig maar. Alleen botst men vaak tegen de hoe-dan-muur.

Duurzaamheid draait om drie aspecten: people, planet & profit. De ene is theoretisch niet belangrijker dan de andere, want zonder goede balans klopt het niet en zal het natuurlijk niet (blijvend) werken. Uit ervaring en gesprekken zien we echter één aspect dat sterker doorweegt om tot succes te komen: people. Of misschien moeten we beter zeggen: society. De impact op de mens als individu, als deel van de maatschappij is doorslaggevend. De rest vinden we, of de buitenwereld althans, maar normaal geworden. Zo zie je maar.

Binnen alle drie domeinen kan er nog vooruitgang worden geboekt. Denk maar aan hoe (een deeltje van de) project profit zou kunnen worden ingezet voor de maatschappelijke impact rondom een lokale realisatie. Zo koppel je zelfs twee domeinen aan elkaar. Alle aspecten moet je trouwens koppelen aan doelstellingen, want een belofte houden is veel sterker dan eenmalig Sinterklaas spelen.

Zorg ook dat wat je doet een link heeft met je eigen bedrijfswaarden en/of project. Daarbij gaat het in onze sector over wonen en/of werken. De meerwaarde moet daarin gevonden worden. Kopers of huurders zullen meer en meer ontwikkelaars belonen die daar consequent rekening mee houden. Op die manier maken ze mee deel uit van een eco-systeem dat samen de wereld beter wilt maken, maar waarbij ze er tevens zelf beter van worden. En dat mag. Moet zelfs.

Ik wou bijna schrijven dat je bij de start van een nieuw project best eerst eens nadenkt over die duurzame impact. Maar die beslissing moet al veel vroeger gemaakt zijn. Het moet immers deel uitmaken van je visie als ontwikkelaar binnen de grote wereld. Stel jezelf de vraag of je als ontwikkelaar die verantwoordelijkheid wel of niet wenst te dragen. Naar mijn bescheiden mening heeft elk bedrijf die verantwoordelijkheid, maar vastgoed draait niet alleen om bakstenen en muren waar alles binnen blijft. Het gaat om mensen die maar één doelstelling hebben: gelukkig zijn waar ze wonen en/of werken. Dus… hoe bereik je die maatschappelijk meerwaarde, op menselijk vlak en, jawel, ondersteund door een stevige brok technologie.

Duurzaam ontwikkelen gaat niet zozeer over groene oplossingen, wel over de impact van een project op de directe en indirecte maatschappij
Kris Sierens, managing director
Toekomstgericht ontwikkelen voor een betere wereld